HARMONİK MİX NEDİR? NASIL YAPILIR?

 

HARMONİK MİX NEDİR?
 

Müziklerimizi mixini yaparken belirli bir matematiksel kural dizisine göre gerçekleştiriyoruz. Harmonik mix tekniği dünya üzerinde birçok dj tarafından uygulanılan mix tekniğidir.

Bu teknikte parçaların birbiriyle tonal olarak uyumu dikkate alınmaktadır. Parçalarınızı harmonik mix tekniğine göre mixlerseniz nota çakışmalarınada maruz kalmazsınız. 

Günümüzde Dj’lerin ve müzik prodüktörlerinin harmonik mix tekniğini daha kolay uygulayabilmesi için yardımcı olabilen bir çok program üretildi. Bunlardan en çok bilineni Mark Devis tarafından üretilen ‘mixed in key’ isminde bir uygulama. Müzik teorisinden bildiğimiz 5’li çember kavramını bu programda ‘Camelot Wheel’ olarak isimlendirmişler. Parçaların ana notasının art arda sıralamalarını bilme konusunu daha basite indirgeyerek bize yardımcı olur. Aynı zaman herhangi bir parçanın ana notasından yola çıkarak farklı hangi notalardaki parçalarla daha uyumlu olduğunu bu çember yardımıyla görebiliyoruz. Örnek verecek olursak eğer; program parçamızın analizini yaptıktan sonra çıkan harf veya nota değerinin üstündeki, altındaki ve yanında gördüğünüz notalardaki parçaları daha uyumlu mixlenilebilir olduğunu bize gösteriyor. Daha detaylı olarak alttaki şekilde görebilirsiniz.

 
Örnek olarak parçamızın nota değeri A minör (8A) olsun. Şekilde de gördüğünüz üzere altındaki D minör (7A) üstündeki E minör (9A) ve yanındaki C Major (8B) notalarıyla ton anlamında uyumlu bir şekilde mix yapabiliriz. Bir çok Dj hazırladıkları setlerindeki parçaların sıralamalarını Camelot çemberindeki düzene uygun olarak hazırladıklarında ortamdaki müziğin enerjisini artırıp azaltabiliyorlar. Enerjik bir set istiyorsak setimizdeki parçalarımızın düzenini saat yönünde sıralamamız gerekiyor 1A - 2A - 3A düzeni gibi veya 5A - 5A - 6A - 7A - 7B.. gibi.. Çokça bu şekilde örneklerde verebiliriz. 

 

 

Eğer görsele bakacak olursanız parça sıralamalarımızın düzeni şekil itibariyle ters üçgeni oluşturuyor.  Parçaların ana notası (root notes) öğrenmeye yardımcı olan Rekordbox, Traktor ve Serato gibi programlarıda kullanabilirsiniz. Ana notasını öğrenmek için diğer bir yöntem olarak da piyanodaki 12 notaya parçanız çalarken basabilirsiniz kulağınıza en uygumlu aykırı gelmeyen nota parçanızın ana nota değerini oluşturuyor. Fakat bu yöntemi kullanmak için kulak eğitiminizin mutlaka olması gerekiyor.

Paylaş Buttonu